Avtaleforholdet inngås mellom bruker av applikasjon(er) fra Palmesus og Palmesus AS. Sistnevnte selskap er ansvarlig for innhold, bruksområde, rettigheter, distribusjon og markedsføring. Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i forhold til nedlasting, aktiver og bruk av enkelte eller flere av tjenestene samlet kalt Palmesus for iPhone og Palmesus for Android.

Ved bruk av en eller flere av Palmesus sine applikasjoner akspeteres automatisk alle påfølgende vilkår og betingelser:

Palmesus AS 2015